Σχετικά με εμάς

Από το 1992 εισήγαγα το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Από το 2012 προσέφερα το πρόγραμμα Diploma In Negotiations και Certificate In Negotiations σε ζωντανή και σε εξ’ αποστάσεως μορφή. Η βελτιωμένη μορφή του σε Tailor made Negotiations προσφέρεται κατ’ αρχάς στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα εξαχθεί σε μεγάλες αγορές. Πλεονέκτημά μας: η καινοτομία.